Terveys

Biewerteriereille asetettiin PEVISA-ohjelma eli Perinnölisten sairauksien vastustamisohjelma samalla kun rotu hyväksyttiin Suomen Kennelliittoon ja tämä astui voimaan 1.1.2019. PEVISAan kuuluu viralliset silmä- ja polvitarkastukset. Polvilumpioluksaatiotestissä on käytössä 0-4 arvosteluasteikko.  Näitä tarkastuksia tekevät vain Suomen Kennelliiton hyväksymät eläinlääkärit. Lista näistä löytyy Suomen Kennelliiton sivuilta. Tehdyt tutkimukset ovat pentujen rekisteröinnin ehto Suomen Kennelliitossa. Nämä koiralle tehdyt terveystukimustulokset ovat näkyvissä Kennelliiton järjestelmässä ja ovat avoimesti nähtävissä. Huom! Kaikkien FCI-koirien terveystulokset ovat löydettävissä rekisterinumerolla, vaikkei koira kuuluisi edes Kennelliittoon.

Biewerterrieri on varsin terve rotu.

Koirilla yleisesti esiintyviä perinnöllisä ja muita sairauksia ja vikoja: patellaluksaatio, silmäsairaudet, Legg-Perthess, lonkkanivel ongelmat, selkäsairaudet, maksashuntti, epilepsia, häntämutka, trakeakollapsi, hammaspuutokset ja hammaskivi, häntämutka, kivesvika, sydänsairaudet.